VESILAHDEN KUNTA - Kirkonkylä, osayleiskaavan muutos ja - laajennus

Kaavakartta
Kaavamerkinnät

Selostus

Liite 1, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2, Voimassa oleva osayleiskaava
Liite 3, Maanomistus
Liite 4, Nykyinen maankäyttö
Liite 5, Toimintarakenne
Liite 6, Maisemakuva
Liite 7, Kulttuuriympäristö ja luonnonympäristö
Liite 8, Kasvillisuuskartta
Liite 9, Liikenne ja tekninen huolto
Liite 10, Rakentamattomat rakennuspaikat
Liite 11, Luonnosvaihtoehto A
Liite 11, Luonnosvaihtoehto B


Palautetta ja kommentteja suunnitelmasta