TAMPEREEN KAUPUNKI - Vattulan kylä, ranta-asemakaavan muutos


Kaavakartta

Kaavamerkinnät

Selostus

Liite 1 - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2 - Luontoselvitys

Liite 3 - Ote rakennuskulttuuriselvityksestä

Liite 4 - Tilastolomake

Liite 5 - Luonnosvaiheen kuuleminen


Palautetta ja kommentteja suunnitelmasta