SÄKYLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUDISTAMON LAAJENNUS

 

PROJEKTITIETOPANKKI

 

Tervetuloa Säkylän jätevedenpuhdistamon laajennussuunnittelun projektitietopankkiin.

 

Tämä projektitietopankki on tarkoitettu puhdistamon laajennushankkeen tiedotuskanavaksi suunnitteluvaiheen ajaksi.

 

Hanke

Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo on vuonna 1983 valmistunut kaksilinjainen biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa fosforin poisto on toteutettu rinnakkaissaostuksella (ferrosulfaatilla) ja ilmastus rengaskanavilla. Laitoksella on kaksi rengaskanavaa ja kaksi jälkiselkeytysallasta.

 

Puhdistamolla käsitellään Säkylän kunnan, Säkylän varuskunnan, Broilertalo Oy (HK-Ruokatalo) Säkylän tehtaan jätevedet sekä Lännen Tehtaat Oyj:n saniteettijätevedet. Vuoden 2003 alusta laitoksella on käsitelty Yläneen kunnan jätevedet ja jatkossa puhdistamolle johdetaan myös Köyliön kunnan jätevedet.


 

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja saneerata jätevedenpuhdistamoa siten, että puhdistamolla päästään Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksessä (23.5.2005) esitettyihin puhdistustehovaatimuksiin.

 

 

Suunnitteluaikataulu

Suunnittelu on käynnistetty lokakuussa 2005 ja suunnitelma valmistuu 2006 maaliskuun loppuun mennessä.

 

Tilaaja

Vesihuoltohankkeen tilaajana Säkylän kunnan vesihuoltolaitos.

 

Tilaajan yhteyshenkilöt ovat;

tekninen johtaja Pertti Fager p. 02 - 832 8317, 044 517 1014,

vesihuoltoteknikko Pentti Perkola p. 02 - 832 8407, 044 5170 003,

puhdistamon hoitaja Erkki Lempiälä p. 02 - 832 8330, 044 595 2853.

 

 

Konsultti

Suunnitteluhankkeen konsulttina toimii Air-Ix Ympäristö Oy. Suunnittelu toteutetaan Tampereen ja Kaarinan toimistoissa.

 

Konsultin yhteyshenkilöt Tampereen toimistossa ovat;

yksikön päällikkö Reijo Haronen, p. 03 - 2442 269, 040 586 1307,

projektipäällikkö Esko Takamaa, p. 03 - 2442 246, 0400 861 142.

 

Kaarinassa yhteyshenkilöitä ovat;

toimitusjohtaja Arto Hievanen, 02 – 515 9520, 0400 – 532434

suunnittelija Kai Saralehto 02 – 515 9516, 0400 612 354

 

Yhteystiedot

 

Tilaaja:

Säkylän kunnan vesihuoltolaitos                                         

                               

Rantatie 268

27800 SÄKYLÄ

puh. 02 – 83 281

fax. 02 – 832 8316

etunimi.sukunimi@sakyla.fi

www.sakyla.fi

 

 

Suunnittelija:

Air-Ix Ympäristö Oy

Tampereen toimisto                                        Kaarinan toimisto                                                        

Lapinniemenranta 2 A                                     Kiesikatu 8

PL 453, 33101 TAMPERE                             PL 52, 20781 KAARINA

puh. 03 – 2442 111                                         puh. 02 – 515 9500

fax. 03 – 2616 019                                           fax. 02 – 515 9501

etunimi.sukunimi@airix.fi                                etunimi.sukunimi@airix.fi

www.airix.fi                                                       www.airix.fi

                               

 

 

 

 

 

         

                                                                          

Projektitietopankki

Projektitietopankissa olevien suunnitelmien tai asiakirjojen levittäminen, julkaiseminen tai muu hyödyntäminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

 

Tietopankkia ylläpitää Air-Ix Ympäristö Oy. Yhteyshenkilö on Jari Jaakkola, puh. 02- 5159 530 (jari.jaakkola@airix.fi).

 

Tietopankkiin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan

Tietopankki; suunnitelma-asiakirjat