YHDISTYNEEN ROVANIEMEN ALUEIDEN KÄYTÖN STRATEGIA

Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategia -hankkeessa tavoitteena on parantaa uuden Rovaniemen kaupungin asuin- ja elinympäristön laatua ja sitä kautta kaupungin kilpailukykyä laatimalla uudelle kaupungille kaupunginvaltuuston hyväksymä alueiden käytön strategia. Strategia toimii kunnan kehittämisen strategisen tason apuvälineenä ja ohjeena kunnan infrastruktuuria koskeville toiminnallisille ja kaavoituksellisille ratkaisuille. Hankkeen tavoitteena on myös tukea uuden kaupungin yhteisen aluekuvan ja yhteisen identiteetin syntymistä. Hankkeen myötä syntyvän Rovaniemen maankäytön kehityssuuntia linjaavan strategian avulla tuetaan myös Rovaniemen aseman vahvistumista maakunnan kehityksen veturina.

PERUSSELVITYKSET
PDF-muotoiset kartat ovat A3 kokoa. Mikäli haluat tulostaa kartat A4 kokoon, niin valitse Adobe Acrobatissa tulostus määrityksissä Sivun skaalaus: Sovita arkille tai Pienennä suuret sivut

 

Tekstit:

 

 

 

ERILLISSELVITYS MATKAILUSTA (päivitetty 15.9.2006)
Kartta tulostettavissa A3-kokoon: Selvitysosa:

 

RAKENNEMALLIT
Kartat tulostettavissa A3-kokoon: Selvitysosa:
STRATEGIA
Kartat, tulostettavissa A3-kokoon tai mittakaavaan 1:200 000 (koko alue) ja 1:30 000 (keskusta-alue) Selvitysosa:
ERILLISSELVITYS INVESTOINNEISTA
Selvitysosa:
PALAUTE

Voit antaa palautetta strategiatyöstä täällä 

Kyselylomake strategiasta löytyy täältä. Lomake on sama kuin  vuorovaikutustilaisuuksissa 25-26.4. ja 4.5.2006.

Sivu päivitetty 09.10.2006