POSION KUNTA - Timisjärvi - Vaajärvi ranta-asemakaava, ehdotusvaihe

 

Kaavakartta
Kaavakartta (PDF)
Kaavamerkinnät
selostus

Liite 1, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2, luontoselvitys
Liite 3, mitoitus
Liite 4, pororeitit
Liite 5, luonnosvaiheen kuuleminen
Liite 7, tilastolomake
Liite 8, neuvottelumuistio
Liite 9, muinaisjäännösinventointi
Liite 10, luonnosvaihe