Vesijako- ja Salmentaustajärven ranta-alueiden yleiskaava

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1 - Suunnittelualueen sijainti ja rajaus
Liite 2 - Ote Päijät-Hämeen seutukaavasta
Liite 3 - Suunnittelutilanne
Liite 4 - Perusselvitystilanne
Liite 5 - Ympäristötietokartta
Liite 6 - Maisema-alueet
Liite 7 - Luontoinventointi
Liite 8 - Ympäristökortit
Liite 9 - Suunnittelu- ja mitoitusvyöhykkeet
Liite 10 - Suunnittelu- ja mitoitusvyöhykkeet
Liite 11 - Pinta-alaluettelo
Liite 12 - Kantatilaselvitys/Mitoitusluettelo (1.7 Mt)


Kommentteja/palautetta ylläpidolle
Last modified: Wed Apr 10 15:47:09 EEST 2002