PADASJOEN KUNTA:
Auttoisten kylän ja läheisten ranta-alueiden osayleiskaava


Osallistumis ja arviointisuunnitelmaluonnos (päivitetty 18.2.2002)

Liite 1
Liite 7 - Osa-aluejako
Liite 8 - Mitoitusvyöhykkeet

Luontoselvitys

Perusselvitysmuistio + mitoitus- ja tavoiteluonnos (päivitetty 18.2.2002)

Kaavakartat - Kyläalue
Kaavakartta: Kyläalue
Merkintöjen selitykset - kyläalue

Kaavakartat - Ranta-alue
Kaavakartta: Läheiset ranta-alueet
Merkintöjen selitykset - ranta-alue

Kaavaselostus