Lopen kunta
 Launonen - Kormu osayleiskaava ja -muutos


Kaavakartta
Kaavakartta (PDF)
Kaavamerkinnät
Selostus

Liitteet:

 • Liite 1    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
 • Liite 2    Mitoitusvyöhykkeet
 • Liite 3    Nykyinen maankäyttö
 • Liite 4    Tekninen huolto, verkostot
 • Liite 5    Kulttuuriympäristö
 • Liite 6a  Maisemarakenne
 • Liite 6b  Maisemakuva
 • Liite 7    Luontokohteet
 • Liite 8    Maanomistus
 • Liite 9    Mitoitusperusteet
 • Liite 10  Tiivistelmä ja vastineet valmisteluvaiheen kuulemisesta
 • Liite 12  Ranta-alueen mitoitus


  LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS
  Liitteet:

 • Luontoselvityksen täydennys
 • Luontoselvityksen täydennyksen kartta
 • Heinijärvien kuvioselosteet
 • Vanhan tiilitehtaan alueen kuvioselosteet