ALUEELLISTEN VESIHUOLTOLINJOJEN TOTEUTUSSUUNNITTELU, LOHJA – KARJALOHJA – NUMMI-PUSULA

 

 

Tervetuloa Lohjan kaupungin sekä Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntien alueellisten vesihuoltolinjojen toteutussuunnittelun projektitietopankkiin.

 

Tämä projektitietopankki on tarkoitettu alueellisten vesihuoltolinjojen toteutushankkeen tiedotuskanavaksi suunnitteluvaiheen ajaksi.

 

Hanke

Uudenmaan ympäristökeskus on laatinut yhteistyössä Lohjan kaupungin, Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Sammatin kuntien kanssa alueellisen vesihuollon yleissuunnitelman. Yleissuunnitelman mukaisesti Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Sammatin jätevedenkäsittely keskitetään Lohjan kaupungin Pitkäniemen jätevedenpuhdistamolle. Kuntien vedenhankinta turvataan rakentamalla yhdysvesijohto siirtoviemäreiden kanssa samoihin kaivantoihin. Hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut 15.03.2007 ja sen on laatinut AIRIX Ympäristö Oy.

 

Nyt suunniteltavien linjojen yhteispituus on 38,6 km. Suunniteltavia jätevedenpumppaamoja on yleissuunnitelman mukaisesti 13 kpl. Linjan 4 linjaosuus pumppaamolta 4.1 Sammatin jätevedenpuhdistamolle on suunniteltu jo aiemmassa vaiheessa.

 

Vesihuoltolinjat tulevat sijaitsemaan pääosin maanteiden varsilla. Rakennettavia siirtoviemäreitä tullaan hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti haja-asutuksen viemäröintiin. Yhdysvesijohdot mitoitetaan niin, että ne turvaavat kaikissa kunnissa vedensaannin silloin, kun päävesilähde on poissa käytöstä.

 

Siirtoviemäreiden rakentamisen myötä Saukkolan, Sammatin ja Karjalohjan jätevedenpuhdistamot jäävät pois käytöstä, mikä vähentää Karjalohjanselän, Kirmusjärven ja Pitkäjärven kuormitusta. Myös Enäjärven ja Valkerpyyn kuormitus pienenee hieman. Kuormitus lisääntyy Lohjanjärvessä, mutta Lohjan nykyaikaisemman jätevedenpuhdistamon ansioista kokonaiskuormitus jää aiempaa pienemmäksi. Suuret yksiköt pystyvät myös reagoimaan paremmin mahdollisiin kuormitusvaihteluihin sekä helpommin tehostamaan prosessia.

 

 

 

Suunnitteluaikataulu

Suunnittelu on käynnistetty syyskuussa 2009 ja suunnitelma valmistuu 2010 kesäkuun loppuun mennessä.

 


Tilaaja

Toteutussuunnittelutyön tilaajana ovat Lohjan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta ja Karjalohjan kunta. Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä ja rakennuttajana toimii Uudenmaan ympäristökeskus. Alustava rakennusaikataulu on vuosina 2010-2012.

 

Konsultti

Suunnitteluhankkeen konsulttina toimii AIRIX Ympäristö Oy. Suunnittelu toteutetaan Turun toimistolla.

 

Projektitietopankki

Projektitietopankissa olevien suunnitelmien tai asiakirjojen levittäminen, julkaiseminen tai muu hyödyntäminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

 

Tietopankkia ylläpitää AIRIX Ympäristö Oy.

 

Tietopankkiin pääsy ei vaadi käyttäjätunnuksia:

Tietopankki; alueen asukkaille

 

Tietopankkiin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan:

Tietopankki; ohjausryhmälle