LESTIJOKISEUDUN YHTEISPUHDISTAMOHANKE

 

 

Tämä Projektitietopankki on tarkoitettu Lestijokiseudun yhteispuhdistamohankkeen suunnittelutyöryhmän käyttöön yleissuunnitteluvaiheen ajaksi.

 

Projektiselostus

 

 

Osallistujat:

 

Lestijokiseudun yhteispuhdistamohankkeen suunnittelutyöryhmä, joka koostuu seuraavien kuntien teknisen puolen edustajista:

Himangan kunta

Kannuksen kaupunki

Kälviän kunta

Lohtajan kunta

Toholammin kunta ja

Länsi-Suomen ympäristökeskus.

 

Tilaajan vastuuhenkilö on Himangan kunnan tekninen johtaja Jouko Lehikoinen, 06-878 9240.

 

Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, joka koostuu suunnitteluryhmästä ja suunnittelussa mukana olevien kuntien kunnanjohtajista. Kunnanjohtajat ovat seuraavat:

Erkki Hirsimäki Himangan kunta

Päivi Laajala Kannuksen kaupunki

Timo Mämmi Kälviän kunta

Matti Uusi-Rauva Lohtajan kunta

Pekka Rajala Toholammin kunta

 

Ohjausryhmän puheenjohtajan toimii Himangan kunnanjohtaja Erkki Hirsimäki ja koollekutsujana Himangan tekninen johtaja.

 

Konsultti:

AIR-IX Ympäristö Oy; Tampere, Oulu.

 

Konsultin yhteyshenkilöt ovat yksikön päällikkö Reijo Haronen, 03-2442 269 ja projektipäällikkö Antti Tabell, 08-883 0336.

 

Osaprojektit:

 

A. Jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelma

B. Jätevedenpuhdistamon purkupaikkaselvitys

C. Jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

D. Siirtoviemärin hankesuunnitelma

 

Hankkeen rahoitus:

 

Hanke rahoituksesta vastaavat kunnat, valtio ja EAKR-rahasto.

Suunnitteluaikataulu:

 

Suunnittelu on käynnistetty 1.4.2004 ja suunnitelmat valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

 

Kokoukset:

 

Suunnittelutyöryhmä kokoontuu suunnittelun aikana neljä kertaa.

 

Kokousten koolle kutsuminen ja tiedottaminen:

 

Kokousten koolle kutsumisesta vastaa Himangan kunta.

 

Suunnittelusta tiedotetaan suunnittelutyöryhmän toimesta suunnittelun edetessä.

 

 

Projektitietopankki

 

Projektitietopankissa olevien suunnitelmien tai asiakirjojen levittäminen, julkaiseminen tai muu hyödyntäminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

 

Sisään tietopankkiin