LAPIN KUNTA

TEILINNUMMEN ASEMAKAAVA

Asemakaava ehdotus

Asemakaava ehdotus - havainnepiirustus - liite 4

Kaavaselostus

Luontoselvitys (teksti) - liite 1
Luontoselvitys (kartta) - liite 1

Osallistumis ja arviointisuunnitelma - liite 2


Kommentit ja palautteet - Lapin kunta
seppo.ala-siuru@lappi.fi
Kommentit ja palautteet - AIRIX Ympäristö Oy
leena.joki-korpela@airix.fi