LOUNAIS- JA LUOTEIS-PIRKANMAAN VESIHUOLTOHANKE

 

 

Tervetuloa Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaan vesihuoltohankkeen projektitietopankkiin.

 

Tämä projektitietopankki on tarkoitettu Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaan vesihuoltohankkeen tiedotuskanavaksi suunnitteluvaiheen ajaksi.

 

 

Hanke

Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaan vesihuoltohankkeen tavoitteena on järjestää hyvälaatuisen talousveden saanti ja johtaminen Vammalan kaupungin käyttöön ja samalla varmistetaan Mouhijärven, Suodenniemen sekä Hämeenkyrön kuntien veden saanti kulutuksen lisääntyessä. Hanke turvaa suunnittelualueen kuntien puhtaan talousveden saannin erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.

 

Samassa yhteydessä toteutetaan Karkun jätevesien johtaminen Vammalan jätevedenpuhdistamolle ja Suodenniemen jätevesien johtaminen Mouhijärven jätevedenpuhdistamolle. Suunnittelussa otetaan huomioon myös haja-asutuksen mukaanottomahdollisuudet vesihuollon piiriin linjojen alueilla.

 

Hanketta on haettu toteutettavaksi valtion vesihuoltotyönä ja alustava toteutuksen aikataulu on 2006 – 2009.

 

Hankkeen yleis- ja rakennussuunnittelijaksi on valittu Ramboll Finland Oy kuitenkin niin, että Suodenniemi-Hyynilänkangas-Mouhijärvi –linjan rakennussuunnittelusta vastaa Air-Ix Ympäristö Oy.

 

 

Tilaaja

Vesihuoltohankkeen tilaajana on Vammalan kaupunki sekä Hämeenkyrön, Mouhijärven ja Suodenniemen kunnat. Lisäksi hankkeessa on mukana Ikaalisten Vesi Oy, Kyröskosken Vesihuolto Oy ja Pirkanmaan ympäristökeskus.

 

 

Konsultti

Suunnitteluhankkeen konsultteina toimii Ramboll Finland Oy ja Air-Ix Ympäristö Oy.

 

 

Hankkeen rahoitus

Hankeen rahoituksesta vastaa Vammalan kaupunki sekä Hämeenkyrön, Mouhijärven ja Suodenniemen kunnat.

 

 

Suunnitteluaikataulu

Suunnittelutyö käynnistyi elokuun lopulla paikan päällä tehdyillä maastokatselmuksilla. Aikaisemman suunnittelutyön ja maastokatselmusten pohjalta määritelty johtolinjaus esiteltiin Vammalassa, Mouhijärvellä ja Hämeenkyrössä pidetyissä tiedotustilaisuuksissa:

 

Tiedotustilaisuuksissa kuntien, suunnittelijoiden ja ympäristökeskuksen edustajat antoivat lisätietoa hankkeesta ja paikallaolijat saivat kommentoida esitettyjä suunnitelmia.

 

Yleissuunnitelman valmistuttua suunnittelutyö jatkuu johtolinjojen maastoon merkitsemisellä ja maastomittauksilla sekä kevyellä kalustolla tehtävillä maaperätutkimuksilla.

 

 

Projektitietopankki

Projektitietopankissa olevien suunnitelmien tai asiakirjojen levittäminen, julkaiseminen tai muu hyödyntäminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

 

Tietopankkia ylläpitää Air-Ix Ympäristö Oy. Yhteyshenkilö on Jari Jaakkola, puh. 02- 5159 530 (jari.jaakkola@airix.fi).

 

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeesta ja suunnittelusta saa apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjolta sekä seuraavilta kuntien yhteyshenkilöiltä ja suunnittelijoilta:

 

Koko hanke                                 apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo

                                                     puh. 5198 510, gsm 050 – 517 7305

                                                     jaakko.erjo@vammala.fi

Vammala                                     toimistoinsinööri Pasi Lähteenmäki

                                                     puh. 5198 539, gsm 050 – 351 2216

                                                     pasi.lahteenmaki@vammala.fi

Hämeenkyrö                               liikelaitospäällikkö Jari Luoma

                                                     puh. 286 4256, gsm 050 – 554 2406

                                                     jari.luoma@hameenkyro.fi

Mouhijärvi                                    Teknisen palvelualueen päällikkö Asko Mäkinen

                                                     puh. 5180 273, gsm 050 – 362 6751

                                                     asko.makinen@mouhijarvi.fi

Suodenniemi                              rakennusmestari Veikko Hirvonen      

                                                     puh. 517 8093, gsm 0500 – 638 913

 

 

Suunnittelijat:

Air-Ix Ympäristö Oy                                          Projektipäällikkö Jouni Hyypiä

                                                                           Lapinniemenranta 2 A

                                                                           PL 453, 33101 Tampere

                                                                           puh. 03 - 2442 271

                                                                           faksi 03 – 2442 267

                                                                           gsm 040 584 9606

                                                                           jouni.hyypia@airix.fi

                                                                          

Ramboll Finland Oy                                         Projektipäällikkö Kimmo Hell

                                                                           PL 718, Aleksanterinkatu 21 A

                                                                           33101 Tampere

                                                                           puh. 020 755 6811

                                                                           faksi 020 755 6801

                                                                           gsm 040 502 1125

                                                                           kimmo.hell@ramboll.fi

 

 

Suunnitelmat

Suunnitelmakartat (alustavat vesihuoltolinjojen linjaukset)

 

HUOM!                    Vesihuoltolinjojen sijainti perustuu tehtyyn yleissuunnitelmaan ja karttatarkasteluun. Linjojen sijainti saattaa muuttua tehtävien maastomittausten ja maaperätutkimusten perusteella.