PROJEKTITIETOPANKIN PÄÄSIVU

 

Tervetuloa SOTKU 2005 –vesihuoltolinjojen suunnitteluhankkeen projektitietopankkiin.

 

Tämä projektitietopankki on tarkoitettu suunnitteluhakkeen tiedotuskanavaksi.

 

 

Hanke

Suunnitteluhankkeen tarkoituksena on laatia suunnitelmat Sotkian ja Kurisjärven alueiden saattamiseksi keskitetyn vedenjakelun ja viemäröinnin piiriin.

 

Suunniteltavien runkolinjojen pituudeksi on alustavasti arvioitu noin 6,5 km ja jakelulinjojen pituudeksi noin 6,0 km.

 

 

Tilaaja

Suunnitteluhankkeen tilaajana on Kylmäkosken kunta ja Sotkian-Kurisjärven vesiosuuskunta. Lisäksi hankkeessa on mukana Pirkanmaan ympäristökeskus.

 

Tilaajan yhteyshenkilöt ovat kunnan tekninen johtaja Pentti Vihola, puh. 03-549 2610 ja Sotkian-Kurisjärven vesiosuuskunnan puheenjohtaja Timo Kinnari, puh. 0500- 992 448.

 

Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Pentti Vihola

Kylmäkosken kunta, tekninen johtaja

Maarit Alapoti

Kylmäkosken kunta, kanslisti

Timo Kinnari

Sotkian-Kurisjärven vesiosuuskunta, puheenjohtaja

Olli Lehtimäki

Sotkian-Kurisjärven vesiosuuskunta, sihteeri

Jukka Lahti

Pirkanmaan ympäristökeskus, suunnitteluinsinööri

 

Ohjausryhmän puheenjohtaja ja koollekutsujana toimii tekninen johtaja Pentti Vihola.

 

 

Konsultti

Suunnitteluhankkeen konsulttina toimii Air-Ix Ympäristö Oy Tampereelta.

 

Konsultin yhteyshenkilöt ovat yksikön päällikkö Reijo Haronen, 03-2442 269, projektipäällikkö Jouni Hyypiä, 03-2442 271 ja suunnitteluinsinööri Pasi Veikkolainen 03-2442 253.

 

 

Hankkeen rahoitus

Hankeen rahoituksesta vastaa Kylmäkosken kunta, Sotkian-Kurisjärven vesiosuuskunta ja valtio (Pirkanmaan ympäristökeskus, EU)

 

EU-rahoitus on myönnetty tavoite 2-ohjelman rahoituksesta.

 

 

Suunnitteluaikataulu

Suunnittelu on käynnistetty toukokuun lopussa 2005 ja suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2005.

 

 

Projektitietopankki

Projektitietopankissa olevien suunnitelmien tai asiakirjojen levittäminen, julkaiseminen tai muu hyödyntäminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

 

Tietopankkia ylläpitää Air-Ix Ympäristö Oy. Yhteyshenkilö on Jari Jaakkola, puh. 02- 5159 530 (jari.jaakkola@airix.fi).

 

 

Yhteystiedot

Tilaajan, ohjausryhmän ja konsultin yhteystiedot saa TÄSTÄ.

 

 

 

 

 

Suunnitelmat

 

SOTKU 2005 –vesihuoltolinjojen suunnittelu

tekstit

liitteet

suunnitelmakartta (alustavat vesihuoltolinjojen linjaukset)

 

HUOM!     Vesihuoltolinjojen sijainti perustuu tehtyyn yleissuunnitelmaan ja karttatarkasteluun. Linjojen sijainti saattaa muuttua tehtävien maastomittausten ja maaperätutkimusten perusteella.