Kristiinankaupunki - Dagsmarkin osayleiskaava

Kaavaselostus
Beskrivning

Kaavakartta
Kaavakartta (pdf)
Kaavamerkinnät

Liito-oravaselvitys
Linnustoselvitys
Linnustoselvitys kartta mukana
Luontoselvitys
Luontoselvitys liite1 kartta

Kaavanlaatijan vastineet kaavaluonnoksen palautteisiin

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Liite 2 Nykyinen maankäyttö
Liite 3 Verkostot
Liite 4 Maanomistus
Liite 5 Luonto ja maisemakohteet
Liite 6 Rakennuskulttuuri
Liite 7 Palvelut
Liite 8 Linnustoselvityksen kartta
Liite 9 Vyöhyketarkastelu
Liite 10 A Kaavakartta (A3 koko)
Liite 10 B1 Kaavamerkinnät (A3)
Liite 20 B2 Kaavamerkinnät (A3)

Rakennusinventointiraportti
kohdeinventointilomakkeet 1-15
kohdeinventointilomakkeet 16-30
kohdeinventointilomakkeet 32-48
kohdeinventointilomakkeet 49-60