Kemiön Saaren alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma

 

TIETOPANKIN PÄÄSIVU

 

Tervetuloa Kemiön saaren alueellisen vesihuollon yleissuunnitelman tietopankkiin. Tietopankkia ylläpitää AIR-IX SUUNNITTELU/Air-Ix Ympäristö Oy. Yhteyshenkilö on Jari Jaakkola, 02-515 9530.

 

Tietopankki on tarkoitettu ainoastaan työryhmän jäsenille ja työryhmän sisäiseen käyttöön. Tiedot ovat luottamuksellisia siihen asti kunnes suunnitelma on valmis. Tietojen luovuttaminen eteenpäin tietopankista on kielletty tekijänoikeuslain ja KSE 1995 mukaisesti.

 

Suunnitteluorganisaatio

 

Yleissuunnitelman laadinnassa ovat edustettuina seuraavat organisaatiot:

 

LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA

KEMIÖN KUNTA

VÄSTANFJÄRDIN KUNTA

 

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

 

Air-Ix Ympäristö Oy

 

Suunnittelualue

 

Suunnittelualue muodostuu kolmesta Kemiön saarella sijaitsevasta kunnasta. Suunnitelma käsittää Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin vesihuollon.

 

Kemiön saari on rannikkoseudun suurin saari ja se sijaitsee Saaristomeren kaakkoisosassa. Suunnittelualueen maapinta-ala on 679 km2. Alueella asui vuoden 2003 lopussa yli 7 500 asukasta. Saarella on n. 4 000 vapaa-ajan asuntoa.

 

Keskitettyyn vedenjakeluverkostoon on liittyneenä n. 3 500 asukasta. Liittymisaste on n. 47 %. Suunnittelualueella on kaksi jätevedenpuhdistamoa Dragsfjärdissä ja Kemiössä. Liittyjiä viemäriverkostoissa on n. 3 150. Liittymisaste on n. 42 %.

 

Alueen kartan ja kuntien puhdasvesi- ja viemärilinjaukset saa TÄSTÄ.

 

Suunnitelman tarkoitus ja sisältö

 

Suunnitelman tarkoituksena on selvittää alueen vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn pääperiaatteet ja yhteistoimintamahdollisuudet vuoteen 2030 asti.

 

Vedenhankinnassa keskitytään paikallisten pohjavesivarojen hyödyntämisen lisäämiseen sekä pohja- ja pintavesien laadun turvaamiseen. Hyvälaatuisella verkostovedellä varmistetaan yhdyskuntien ja teollisuuden toimintaedellytykset.

 

Viemäröinnissä pääpaino on jätevedenkäsittelyn tehostamisessa ja yhteishankkeiden selvittämisessä. Tarkoituksena on vastata uusiin lupaehtoihin ja vähentää vesistökuormitusta. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä taloudellisesti ja teknisesti järkevällä tavalla.

 

Suunnitteluun osallistuvat henkilöt

 

Työryhmän jäsenet ja osoitetiedot saa TÄSTÄ.

 

Pääsuunnittelijana toimii Air-Ix Ympäristö Oy:

 

Projektin johto DI Pieti Poikola 02-515 9515

Yleissuunnittelu Ins. Kati Lunden 02 515 9524

Suunnittelun asiantuntijana toimii Reijo Haronen

 

Suunnittelukokoukset

 

Kemiön saaren alueellisen vesihuollon yleissuunnitelman aloittamiskokous pidettiin 19. tammikuuta. Ensimmäinen suunnittelukokous, jossa olivat edustettuina kuntien sekä ympäristökeskuksen edustajat, pidettiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa 2. maaliskuuta. Toinen suunnittelukokous pidettiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa 22.maaliskuuta. Suunnittelijat tekivät 23. huhtikuuta kuntakohtaiset käynnit Kemiön ja Västanfjärdin kuntiin. Kolmas suunnittelukokous  pidettiin Dragsfjärdissä 7. toukokuuta. Seuraavista linkeistä saa kokousten muistiot:  

 

Kokousmuistio 19.1.04

Kokousmuistio 2.3.04

Kokousmuistio 22.3.04

Kokousmuistio 7.5.04

Kokousmuistio 23.6.04

 

 

Suunnitelmaluonnokset

 

Osaraportti I saa TäSTä.

 

Liitteet ja kartat

 

Osaraportti II saa TäSTä.

 

Liitteet ja kartat

 

Osaraportti III saa TäSTä.

 

Liitteet ja kartat

 

 

Kommentit suunnittelijalle

 

pieti.poikola@airix.fi

kati.lunden@airix.fi

reijo.haronen@airix.fi


Kommentit muulle työryhmälle

 

ernst.swanson@dragsfjard.fi

roger.hakalax@kimito.fi

stefan.langström@vastanfjard.fi

 

jyrki.lammila@ympäristö.fi

marika.nurmikko-lassila@ymparisto.fi

 

hannu.aavikko@varsinais-suomi.fi

 

arto.hievanen@airix.fi

 

 

Käyttäjätunnuksia saa ylläpitäjältä (jari.jaakkola@airix.fi)