PROJEKTITIETOPANKIN PÄÄSIVU

 

Tervetuloa Kankaanpään kaupungin Ruokojärven vesistön kunnostushankkeen projektitietopankkiin.

 

Tämä projektitietopankki on tarkoitettu Kankaanpään kaupungin Ruokojärven vesistön kunnostushankkeen suunnittelutyöryhmän käyttöön suunnitteluvaiheen ajaksi.

 

 

Hanke

Hankkeen tarkoituksena on arvioida Ruokojärven vesistön nykytila, selvittää eri kunnostusvaihtoehtoja vesistön kunnostamiseksi ja laatia vesistön kunnostussuunnitelma.

 

Ruokojärven vesistön nykytilaa arvioidaan tehtävien vesi- ja pohjanäytteiden sekä luontoselvitysten perusteella.

 

Kunnostusta vaativien kohteiden osalta selvitetään mahdollisia kunnostusvaihtoehtoja. Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä ovat mm. vesistön ruoppaukset, veden vaihtuvuuden lisääminen vettä kierrättämällä ja rantojen kunnostaminen. Kunnostusvaihtoehtojen toteutuskustannukset ja vaikutukset arvioidaan.

 

Lisäksi laaditaan suositukset tehtävistä toimenpiteistä valuma-alueilla.

 

 

Tilaaja

Kunnostushankkeen tilaajana on Kankaanpään kaupunki. Lisäksi mukana ovat Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Ruoko- ja Kankaanjärven osakaskunta.

 

Tilaajan yhteyshenkilöt ovat kaupunginarkkitehti Maija Anttila, puh. 02-577 2721 ja projektisihteeri Jorma Järvensivu, puh. 02-577 2723.         

 

Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt.

Pekka Antila

TE-keskus pori

Maija Anttila

Kankaanpään kaupungin kaupunginarkkitehti

Raimo Kalliokoski

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, toimitusjohtaja

Antero Saarivirta

Kankaanpään opisto, rehtori

Erkki Liimu

Kankaanpään kaupungin rakennuspäällikkö

Seppo Päivike

Ruoko- ja Kankaanjärven osakaskunnan puheenjohtaja

Jukka Kulmala

Maanomistajien edustaja

 

Ohjausryhmän puheenjohtaja toimii kaupunginarkkitehti Maija Anttila ja koollekutsujana projektisihteeri Jorma Järvensivu.

 

 

Konsultti

Kunnostushankkeen konsulttina toimii Air-Ix Ympäristö Oy Tampereelta.

 

Konsultin yhteyshenkilöt ovat yksikön päällikkö Reijo Haronen, 03-2442 269, projektipäällikkö Jouni Hyypiä, 03-2442 271, ympäristösuunnittelija Maritta Arola 03-2442 219 ja suunnittelija Piia Alho, 03-2442 273.

 

 

Hankkeen rahoitus

Hankeen rahoituksesta vastaa seuraavat tahot:

Taho

Rahoitusosuus

Satakunnan TE-keskus

   70 %

Kankaanpään kaupunki

   20 %

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

   5 %

Ruokojärven osakaskunta

   5 %, talkootyö

 

 

 

EU-rahoitus on myönnetty Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta (EMOTR).

 

 

Suunnitteluaikataulu

Suunnittelu on käynnistetty lokakuun lopussa 2004 ja suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2005.

 

 

Projektitietopankki

Projektitietopankki on tarkoitettu ainoastaan työryhmän jäsenille ja työryhmän sisäiseen käyttöön. Projektitietopankissa olevien suunnitelmien tai asiakirjojen levittäminen, julkaiseminen tai muu hyödyntäminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

 

Tietopankkia ylläpitää Air-Ix Ympäristö Oy. Yhteyshenkilö on Jari Jaakkola, puh. 02- 5159 530. Käyttäjätunnuksia saa ylläpitäjältä (jari.jaakkola@airix.fi).

 

 

Yhteystiedot

Tilaajan, ohjausryhmän ja konsultin yhteystiedot saa tästä.

 

 

 

Sisään tietopankkiin