Järvi-Pohjanmaa

Järvi-Pohjanmaan kunnissa, Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä, on aloitettu strateginen alueidenkäytön suunnitelma, joka ohjaa alueen kuntien maankäyttöä vuoteen 2030. Keskeisiä tarkastelualueita strategiassa ovat Alajärven, Soinin ja Vimpelin keskusta-alueet, muut taajamat, kyläalueet, työpaikka- ja teollisuusalueet, nykyiset ja potentiaaliset kaupallisen toiminnan alueet, matkailualueet sekä keskeiset liikenneväylät ja niiden solmukohdat.

Strategiatyön keskeisiä lähtökohtia ovat kuntien omat kehittämistavoitteet, alueen yritysten kehittämistavoitteet sekä eri maankäyttömuodoista lähtevät toiminnalliset tavoitteet. Strategiatyötä peilataan alueen voimassa oleviin ja laadittavana oleviin kaavoihin (mm. maankäytön muutosalueiden ja toiminnallisen sisällön osalta) sekä maakuntakaavaan. Työssä otetaan huomioon myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Strateginen alueidenkäytön suunnitelma on aluerakennetta koskeva strateginen päätös, jonka pohjalta määritetään maankäytön mitoitusperusteet, keskusta-alueiden, taajamien ja kyläalueiden tavoiteltu kehitys, kaupan ja muun yritystoiminnan kehityshankkeet, liikenneverkon kehittyminen sekä Järvi-Pohjanmaan maankäyttöpolitiikan periaatteet.

Strategiatyötä ohjaa Järvipohjanmaan kuntien edustajista koostuva ohjausryhmä. Käytännön toteutuksesta vastaa AIRIX Ympäristö Oy


Ajankohtaista

Järvipohjanmaalle valitun maankäytön rakennemallin sisällön kuvaus ja toimenpiteet ovat nyt nähtävillä projektin sivuilla.
Suunnitelmat löytyvät kohdasta Alueidenkäytön suunnitelma 2030.
Tervetuloa Järvi-Pohjanmaan rakennemallin yleisötilaisuuteen!
Tilaisuus pidetään Alajärvellä koulukeskuksen auditoriossa ma 7.11. klo 18.00
Valtuustotyöpaja 25.1.2011 Järvi-Pohjanmaan kuntien valtuustojen jäsenille