Jämsän rakennemalli Kaupungin logo

Jämsän rakennemalli

Jämsän kaupunkiin on aloitettu strategisen rakennemallin toteuttaminen. Tehtävänä on muodostaa kuntaliitosten jälkeen syntyneen, uuden Jämsän kaupungin alueelle toteuttamiskelpoinen ja toimiva, ekologisesti kestävä, alueen kilpailukykyä lisäävä, kaupungin erityispiirteet huomioiva ja kokonaistaloudellisesti edullinen rakennemalli. Strategisella rakennemallilla luodaan kaupungille yhteinen näkemys tulevaisuuden Jämsästä. Mallilla luodaan kehittämisen raamit tulevalle maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä muulle kehittämiselle.

Keskeisiä tarkastelualueita rakennemalleissa ovat Jämsän keskusta-alueet, muut taajamat, kyläalueet, työpaikka- ja teollisuusalueet, nykyiset ja potentiaaliset kaupallisen toiminnan alueet, matkailualueet sekä keskeiset liikenneväylät ja niiden solmukohdat.

Rakennemallin laadinnassa hyödynnetään ”Jämsän parempi tulevaisuus” -strategiaa ja viedään siinä esitettyjä tavoitteita ja kehittämisehdotuksia yhdyskuntarakenteen tarkasteluihin. Työssä hyödynnetään myös Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kehittämisvyöhykkeen tuloksia, osana Baltic Climate -hanketta toteutettavaa raidepainotteista joukkoliikenneselvitystä, Jämsän rakennemallin valmisteluvaiheiden tuloksia sekä kokemuksia laadituista Äänekosken rakenneyleiskaavasta ja Jyväskylän rakennemallityöstä.

Rakennemalli on aluerakennetta koskeva strateginen päätös, jonka pohjalta määritetään maankäytön mitoitusperusteet, keskusta-alueiden, taajamien ja kyläalueiden tavoiteltu kehitys, kaupan ja muun yritystoiminnan kehityshankkeet, liikenneverkon kehittyminen sekä maankäyttöpolitiikan periaatteet.

Rakennemallin laatimisen vaiheet
1.    Rakennemallivaihtoehtojen muodostaminen ja vertailu
2.    Rakennemalliehdotus (valitun rakennemallivaihtoehdon pohjalta)
3.    Rakennemallin toimenpideohjelma ja hyväksymisvaihe

Strategiatyötä ohjaa Jämsän kaupungin edustajista koostuva ohjausryhmä. Käytännön toteutuksesta vastaa Airix Ympäristö Oy.


Ajankohtaista

Jämsän kaupungin rakennemalli on valmistunut!