HAUHON KUNTA: Eteläisten osayleiskaava


Kaavaehdotus

Kaavamerkinnät

Selostus, ehdotusvaihe


Liitemateriaalia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Voimassa oleva osayleiskaava
Nykyinen maankäyttö
Liikenne ja kunnallistekniikka
Merkittävät kohteet
Maisemahistoria
Luontoselvitys, kartta
Luontoselvitys, teksti
Tiivistelmä ja vastineet luonnosvaiheen mielipiteistä


Palautetta ja kommentteja