EUlippu                              

 

 

 

                                               

HENNAN VESIHUOLTOHANKKEEN PROJEKTITIETOPANKKI

 

Tervetuloa Hennan vesihuoltohankkeen projektitietopankkiin.

 

Tämä projektitietopankki on tarkoitettu Hennan vesihuoltohankkeen tiedotuskanavaksi suunnitteluvaiheen ajaksi.

 

 

Hanke

Hennan vesihuoltohankkeen tavoitteena on rakentaa Hennan alueelle toimiva vesihuolto. Hanke luo edellytykset alueen kehittämiselle teollisuus- ja elinkeinotoimintaa varten sekä edistää tulevaisuudessa yritysten sijoittamista alueelle. Hanke on ympäristöä parantava, koska se luo edellytykset hyvään vesihuoltoon uudelle rakennettavalle alueelle heti rakentamisen alettua.

 

Tavoitteiden toteuttamiseksi rakennetaan vesihuoltolinja Mallusjärven alueen linjasta Hennaan. Suunnitelma-alueen vedenhankinta toteutetaan alkuvaiheessa Orimattilan keskustan verkosta ja alueen jätevedet tullaan johtamaan Orimattilan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.

 

Suunniteltavien vesihuoltolinjojen pituudeksi on alustavasti arvioitu noin 6,5 km.

 

 

Tilaaja

Vesihuoltohankkeen tilaajana on Orimattilan Vesi Oy. Lisäksi hankkeessa on mukana Hämeen TE-keskus.

 

Tilaajan yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Reijo Hutri Orimattilan Vesi Oy:stä, puh. 03-888 1413.

 

Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Jari Kuosa                          Orimattilan Vesi Oy, hallituksen puheenjohtaja

Reijo Hutri                           Orimattilan Vesi Oy, toimitusjohtaja

Sinikka Kauranen              Hämeen TE-keskus, työvoimaosaston kehittämispäällikkö

Veijo Hjelt                            Hämeen Ympäristökeskus, ylitarkastaja

Raimo Ikäheimonen           Orimattilan kaupunki, tekninen johtaja sekä Orimattilan Vesi Oy hallituksen jäsen

Jari Montonen                     Orimattilan kaupunki, hankeasiamies

 

 

Konsultti

Suunnitteluhankkeen konsulttina toimii Air-Ix Ympäristö Oy Tampereelta.

 

Konsultin yhteyshenkilöt ovat yksikön päällikkö Reijo Haronen, 03-2442 269, projektipäällikkö Jouni Hyypiä, 03-2442 271.

 

 

Hankkeen rahoitus

Hankeen rahoituksesta vastaa Orimattilan Vesi Oy ja valtio (Hämeen TE-keskus, EU). Hankkeelle on myönnetty työllisyysperusteista investointiavustusta.

 

 

Suunnitteluaikataulu

Suunnittelu on käynnistetty syyskuun lopussa 2005 ja suunnitelmat valmistuvat talvella 2005-2006.

 

Suunnittelutyö käynnistyy syyskuun lopulla paikan päällä tehtävillä maastokatselmuksilla. Aikaisemman suunnittelutyön pohjalta määritelty karttalinjaus (kartta liitteenä) täsmentyy suunnittelutyön edetessä.

 

Yleissuunnitelman valmistuttua suunnittelutyö jatkuu johtolinjojen maastoon merkitsemisellä ja maastomittauksilla sekä kevyellä kalustolla tehtävillä maaperätutkimuksilla.

 

 

Projektitietopankki

Projektitietopankissa olevien suunnitelmien tai asiakirjojen levittäminen, julkaiseminen tai muu hyödyntäminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

 

Tietopankkia ylläpitää Air-Ix Ympäristö Oy. Yhteyshenkilö on Jari Jaakkola, puh. 02- 5159 530 (jari.jaakkola@airix.fi).

 

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeesta ja suunnittelusta  saa  seuraavilta yhteyshenkilöiltä ja suunnittelijoilta:

 

Ohjausryhmä

Orimattilan Vesi Oy                                       hallituksen puheenjohtaja Jari Kuosa

puh. 03-888 1229, 040-540 2652

jari.kuosa@orimattila.fi

 

toimitusjohtaja Reijo Hutri

puh. 03-888 1413, 0400-711 113

reijo.hutri@orimattila.fi

 

Orimattilan kaupunki                                     tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen

                                                                        puh.03-888 1441, 040-769 6022

                                                                        raimo.ikaheimonen@orimattila.fi

 

                                                                        hankeasiamies Jari Montonen

                                                                        puh.03-888 1435, 040-836 7181

                                                                        jari.montonen@orimattila.fi

 

Hämeen TE-keskus                                      työvoimaosaston kehittämispäällikkö Sinikka Kauranen

                                                                        puh. 03-851 5311, 050-339 2505

                                                                        sinikka.kauranen@te-keskus.fi

 

Hämeen ympäristökeskus                           ylitarkastaja Veijo Hjelt

                                                                        puh.020 490 3905

                                                                        veijo.hjelt@ymparisto.fi

 

Suunnittelija

Air-Ix Ympäristö Oy                                       Projektipäällikkö Jouni Hyypiä

                                                                        Lapinniemenranta 2 A

                                                                        PL 453, 33101 Tampere

                                                                        puh. 03-2442 271

                                                                        faksi 03-2442 267

                                                                        jouni.hyypia@airix.fi

                                                                          

 

Suunnitelmat

Hennan vesihuoltohankkeen suunnittelu

tekstit

liitteet

suunnitelmakartta (alustavat vesihuoltolinjojen linjaukset)

 

HUOM!                    Vesihuoltolinjojen sijainti perustuu tehtyyn yleissuunnitelmaan ja karttatarkasteluun. Linjojen sijainti saattaa muuttua tehtävien maastomittausten ja maaperätutkimusten perusteella.