ÄETSÄN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Keikyän hautausmaan laajennus

 

Air-Ix Ympäristö Oy laatii Äetsän seurakuntayhtymän toimeksi annosta Keikyän hautausmaan laajennuksen hautausmaakaavan ja siihen liittyvät erilliset toteutussuunnitelmat.

Tämä projektitietopankki on tarkoitettu suunnittelutyöryhmän käyttöön suunnitteluvaiheen ajaksi.

 

SISÄÄN TIETOPANKKIIN

 

Työ on käynnistetty tammikuussa 2007  ja suunnitelman on tarkoitus valmistua kesäkuun loppuun mennessä.

 

 

Air-Ix Ympäristö Oy

Anna-Maria Niilo-Rämä                                    Jari Usvajärvi

Arkkitehti                                                           hortonomi

Puh. (03) 2442 279                                           puh. (03) 2442 219

annamaria.niilorama@airix.fi                                     jari.usvajarvi@airix.fi

 

 

Äetsän seurakuntayhtymä

Liisa Sillanpää                                                                       

Talouspäällikkö                                                

Puh. (03) 5131 301                                          

aetsa.yhtyma@evl.fi