Suurenna  Pienennä  Pan  
1:500
1:2 000
1:5 000
1:1 000
1:4 000

Tulostettava
ote:

Info

JVteksti
VJteksti
SVteksti
JV-runkoj
PV-runkoj
VJ-runkoj
SV-runkoj
JV-taloj
VJ-taloj
Pohjakartta
Ilmakuva

Aineisto päivitetty palvelimelle 14.03.2008 Pikakäyttöohje Käyttöohje SWECO Finlandin kotisivuille På svenska
Mittakaava 1:10 308           7525150.000, 2533900.000 (p, i)
          
Ennen kaivuutöihin ryhtymistä ota yhteys johtolinjan haltijaan